Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2017-04-24 Tema för årets sista Storyline är Förebilder. Tanken har varit att lyfta fram vilket ansvar förebilder har och hur dessa kan påverka individ och samhälle. Vilka är ungdomars förebilder? Hur påverkas ungdomar av sina förebilder? Finns det "dåliga" förebilder och vilka konsekvenser kan det få för de somser upp till dem? 

Storyline började med två fantastiska föreläsningar. Vi gästades nämligen av Adeel Faqhi och Jessika Ekman. Adeel Faqhi är enligt oss en av de bästa ståuppkomikerna som vågar ifrågasätta och problematisera aktuella fenomen. Han är en god förebild genom att lyfta jobbiga frågor och belysa dem genom konstformen komedi. 

Jessika Ekman är en föreläsare och terapeut som har en egen podd som heter "Sjuk i huvudet" som behandlar psykisk ohälsa och självkänsla. Hon lyfter fram problematiken med att psykisk ohälsa inte anses vara en "riktig" sjukdom och vad detta ger för konsekvenser, både för individer och på samhället i stort. På så sätt är hon en god förebild. 

Eleverna kommer under detta Storyline att boka in en intervju med deras förebilder för att sedan göra en muntlig redovisning för hela skolan den 27/4 i dramasalen. 

Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden