Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2017-11-19

Syftet med detta storyline är att undersöka FN utifrån två perspektiv. För det första vilka möjligheter FN utgör i arbetet för fred och mänskliga rättigheter och för det andra vilka begränsningar som finns. Vi kommer att utgå från Rwanda som ett case och börjar därför med att se filmen Hotel Rwanda. Ni kommer att få analysera FN:s roll i denna konflikt som ägde rum 1994. Därefter bygger vi på våra kunskaper om FN genom ett FN-rollspel som kommer pågå fram till och med avslutningen i Generalförsamlingen (Solnas kommunfullmäktigesal) fredagen den 17 november.

Det har varit väldigt givande och lärorika två veckor. Det har bjudits på interna och externa föreläsningar. Vi har fått besök av sakkunniga politiker. Eleverna har delats in i femton grupper där varje grupp har representerat ett medlemsland. De har diskuterat, skrivit policy-papers och resolutioner. Innan Generalförsamlingen samlades i Kommunfullmäktigesalen i Solna för att lägga fram resolutioner hans det även med en matkulturdag! Ett riktigt lyckat och uppskattat storyline!

Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden