Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2018-01-10
Studiebesök på Forum för levande historia

Idag var våra elever på studiebesök på Forum för levande historia och fick ta del av utställningen "Propaganda" Utställningen "Propaganda" handlar om hur vi människor påverkas av propagandas mekanismer. Syftet med att ta del av just denna utställning är att medveten göra eleverna i det informationsflöde vi människor befinner oss i och vikten av att vara källkritisk just med anledning av detta. Även om informationsflödet ger oss möjligheter och ökar vår kunskap och förståelse så ställer det också helt andra krav på oss idag än tidigare. Många av ungdomarna använder sig av och är ute i många olika sociala medier och därför är det oerhört viktigt att få de att förstå vikten av att kunna tänka kritiskt. 


Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden