Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2010-11-21

FN's Generalförsamling på Psykologigymnasiet

Onsdagen 17 november samlades elever från Psykologigymnasiet för att inom FN-rollspelet genomföra ett möte i FN's Generalförsamling. Under dagarna som föregått mötet har eleverna tilldelats roller som delegater från olika länder. Som dessa delegater har man kartlagt sitt land och landets inställning i olika frågor. Därefter har delegaterna arbetat i FN's olika utskott: mänskliga rättigheter, nedrustning/säkerhet, hälsa och miljö med att ta fram resolutioner för att lösa svåra globala frågor. Under dagen i FN's Generalförsamling presenterades ett antal resolutioner från utskotten och dessa diskuterades/debatterades flitigt under dagen för att slutligen omröstas för eller emot. Mötet inramades av fina öppningstal och många delegater hade lagt ner stor möda på att få till klädseln i enlighet med sitt land. Nedan är ett urval av bilder från dagen:

 

FN-rollspelets Generalsekreterare går igenom dagens agenda

Nordkorea håller öppningstal med tolkning             Indonesien håller öppningtal

Utskottet för nedrustning/säkerhet

Omröstning pågår

Utskottet för miljö

Utskottet för hälsa                                         Utskottet för mänskliga rättigheter

Avslutningsceremoni med utdelning av hederspris Generalsekreteraren verkar nöjd med dagen


Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden