Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2011-04-14

Lyckad studieresa till Riga

I ett ämnesintegrerat projekt mellan kurserna Samhällskunskap C och Psykosocialt arbete åkte elever i åk 3 på studieresa till Riga under v14. Målet med resan var bl a att få information om hur Lettland organiserat sitt system för socialt skydd, besöka en gymnasieskola samt besöka barnhem i Riga. Dessutom fick våra elever en guidad tur i Riga's gamla kvarter och en guidad tur på Ockupationsmuseet.

På det hela taget var resan och dagarna i Riga en trevlig och nyttig upplevelse! Nedan är en del utvalda bilder från resan:

Dimmig morgon på väg in till Riga                        Riga Stadshus
  

Domkyrkotorget i Riga                                    Promenad genom Riga

Guidad tur i Rigas gamla del med medeltidsinslag

Besök på gymnasieskolan "Ziemelvalstu Gimnazija" där våra svensktalande guider visade oss runt.

Pysselstund på ett av barnhemmen vi besökte

                                                                       Hej då Riga!


Permalink

Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden