Psykologigymnasiet - Stockholm

Psykologigymnasiet Blogg

Publicerad: 2018-01-25
Vår alldeles egna Karin Börjesson hade in-house learning om GRIT på dagens konferens! GRIT är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång i bland annat skolan. GRIT kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar inte om talang eller intelligens utan om ansträngning. Den som anstränger sig är också den som kommer att uppnå målen, enligt GRIT. Oavsett styrkor eller svårigheter, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Det slog oss att det är så här vi jobbar på Psykologigymnasiet! Vi ställer höga krav för att vi har höga förväntningar på våra elever! Vi ger feedback och feedforward så att eleven kan utveckla och öka sin förståelse. Vi ser inte elevens svårigheter som hinder, utan tror att övning ger färdighet, om eleven har svårigheter så behöver hen öva ännu mera och då är vi där för att stötta eleven!


Permalink

Publicerad: 2018-01-10
Studiebesök på Forum för levande historia

Idag var våra elever på studiebesök på Forum för levande historia och fick ta del av utställningen "Propaganda" Utställningen "Propaganda" handlar om hur vi människor påverkas av propagandas mekanismer. Syftet med att ta del av just denna utställning är att medveten göra eleverna i det informationsflöde vi människor befinner oss i och vikten av att vara källkritisk just med anledning av detta. Även om informationsflödet ger oss möjligheter och ökar vår kunskap och förståelse så ställer det också helt andra krav på oss idag än tidigare. Många av ungdomarna använder sig av och är ute i många olika sociala medier och därför är det oerhört viktigt att få de att förstå vikten av att kunna tänka kritiskt. 


Permalink

Publicerad: 2018-01-09
Välgörenhetsdag på Psykologigymnasiet

Vad är bättre än att börja terminen med välgörenhet och hjälpa någon som är i behov av hjälp och stöd! Idag var våra ungdomar riktiga världsförbättrare. De samlade in donationer till organisationen VÅRA BARN. VÅRA BARN jobbar ideellt med att hjälpa föräldralösa barn med funktionsvariation i Bosnien & Hercegovina. Permalink

Publicerad: 2018-01-01 Psykologigymnasiet önskar alla ett riktigt gott slut och god fortsättning! Det har varit ett väldigt bra år med fokus på utveckling och förädling. Den givande och varierade undervisningen i form av föreläsningar, studiebesök, seminariediskussioner, casemetodik och andra typer av aktivtlärande har gett goda elev resultat. Året har präglats av såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för våra elever. All undervisning har haft en röd tråd med skolans vision och strävansmål, att förbereda eleverna till högre studier. Detta bland annat genom att träna eleven på att ta eget ansvar, vara självständig och vara källkritiskt. Vidare har vikten av att  använda ett kunskapsrelaterat språk i både tal och skrift har varit ytterligare en huvuduppgift och eleverna har drillats i akademiskt skrivande. 

Selma har trots sin korta tid på Psykologigymnasiet gjort en god utveckling. Det finns ett stort intresse i att utvecklas vilket märktes, inte minst, under måluppfyllelsedagarna. Eleverna har visat att de tagit till sig av den formativa feedback de fått av lärarna. Den tid lärarna lägger ner på formativ bedömning visar sig i elevernas förbättrade resultat. Heja er Selma och fortsätt så här!

Leonardo har vuxit, både på individ- men även på gruppnivå. Många har förstått vikten av att lägga ner tid på studierna och trots den skoltrötthet som är vanlig i årskurs 2 hittar ändå majoriteten av Leonardo motivation och nytta med skolarbetet. Detta är, enligt mig, ett resultat av elevernas mognad och lärarnas kompetens. Bra kämpat och kämpa vidare, vi har stor tillit till er och er förmåga! 

Malala har gjort en alldeles egen utveckling. Med väldigt god närvaro, motivation, engagemang och självständighet lever de verkligen upp till att vara förebilder för de yngre skolkamraterna. Det är väldigt givande diskussioner och analyser som görs på lektionerna. Allt svett och tårar bakom hårt arbete med skoluppgifterna har gett frukt och nu är de nära mållinjen. 

Våra språkelever gör enorma framsteg för varje dag som går. Några av de har lärt sig att läsa och skriva hos oss medan andra har kunnat få betyg i vissa ämnen. Det är en spännande och känslosam resa vi gör tillsammans. Det händer en hel del för dessa ungdomar och många försöker överleva dagen. Jag känner att Psykologigymnasiet inte bara är en skola utan ett andra hem som ger trygghet och stabilitet för ungdomarna i det stormiga som många befinner sig i. Jag är evigt tacksam för mina fantastiska lärare som lägger ner sin själ och hjärta i det de gör för dessa ungdomar! 

Som rektor känner jag en enorm stolthet över mina kompetenta lärare som lyckas ännu en gång med att engagera och motivera eleverna till att bli det bästa de kan. Att hela kollegiet består av och besitter den profession och kompetens som mina lärare besitter måste vara få rektorer förunnat! Jag vill passa på och tacka alla mina lärare och elever för den fantastiska insats de gör, var och en. Att klockan slagit 18:00 och eleverna sitter kvar för att jobba med skolarbeten är ett kvitto på en framgångsrik skola med framgångsrika lärare och framgångsrika elever! Jag känner en enorm lycka av att arbeta just med er och ser fram emot ytterligare ett år som ska präglas av kunskap och utveckling. Tack!

/Rektor, Inan Senturk

  

Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden