Psykologigymnasiet - Stockholm

Psykologigymnasiet Blogg

Publicerad: 2017-12-11
Måndagen den 27 november var Selma (våra ettor) på studiebesök i Masjid Aysha moskén på Torsgatan. Vi fick träffa en Imam som berättade om islam och hur livet som en muslim skulle kunna se ut. Det som var väldigt intressant var imamens förhållningssätt till islam. Han var nämligen väldigt noga med att lyfta fram vikten av tolkning när det kommer till religioner och därmed även islam som religion. Imamen lyckades förmedla att islam inte är svart eller vitt. Enligt imamen behövde islam och övriga religioner anpassa sig till samhällsutvecklingen. Detta togs emot väldigt bra av eleverna som var väldigt aktiva under besöket. Efter två timmar när besöket redan hade dragit över tiden ville samtliga elever stanna kvar och ta del av en bön för att sedan ställa ytterligare fler frågor till imamen, ett kvitto på lyckad studiebesök.


Måndagen den 4 december var det åter dags för ett studiebesök. Denna gång till Sankta Eugenia katolska församling på Kungsträdgården. Vi möttes upp av två diakoner och delade upp klassen i två grupper. Vi fick en guidad tur i kyrkan för att sedan samlas i ett bönerum. Diakonen  började med att berättade om hans andliga resa. Han hade själv inte vuxit upp inom katolska kyrkan vilket eleverna tyckte var väldigt intressant. Eleverna fick ställa frågor som de förberett och diakonen svarade och det blev väldigt intressanta diskussioner. 


Måndagen den 11 december besökte vi Synagogan vid Kungsträdgården. Synagogan var väldigt vacker och besöket var givande. Som vanligt ställde eleverna bra och relevanta frågor som skapade spännande och lärorika diskussioner. Eleverna fick gå fram till altaret för att titta bakom arken där Torahrullarna förvaras.  

 Permalink

Publicerad: 2017-11-19

Syftet med detta storyline är att undersöka FN utifrån två perspektiv. För det första vilka möjligheter FN utgör i arbetet för fred och mänskliga rättigheter och för det andra vilka begränsningar som finns. Vi kommer att utgå från Rwanda som ett case och börjar därför med att se filmen Hotel Rwanda. Ni kommer att få analysera FN:s roll i denna konflikt som ägde rum 1994. Därefter bygger vi på våra kunskaper om FN genom ett FN-rollspel som kommer pågå fram till och med avslutningen i Generalförsamlingen (Solnas kommunfullmäktigesal) fredagen den 17 november.

Det har varit väldigt givande och lärorika två veckor. Det har bjudits på interna och externa föreläsningar. Vi har fått besök av sakkunniga politiker. Eleverna har delats in i femton grupper där varje grupp har representerat ett medlemsland. De har diskuterat, skrivit policy-papers och resolutioner. Innan Generalförsamlingen samlades i Kommunfullmäktigesalen i Solna för att lägga fram resolutioner hans det även med en matkulturdag! Ett riktigt lyckat och uppskattat storyline!

Permalink

Publicerad: 2017-11-04 Innan höstlovet var det äntligen tid för lite fest. Elevkåren anordnade en Halloween-fest med aktiviteter, dans och tävlingar. Här kommer några bilder från den kvällen!

      

Permalink

Publicerad: 2017-04-24 Tema för årets sista Storyline är Förebilder. Tanken har varit att lyfta fram vilket ansvar förebilder har och hur dessa kan påverka individ och samhälle. Vilka är ungdomars förebilder? Hur påverkas ungdomar av sina förebilder? Finns det "dåliga" förebilder och vilka konsekvenser kan det få för de somser upp till dem? 

Storyline började med två fantastiska föreläsningar. Vi gästades nämligen av Adeel Faqhi och Jessika Ekman. Adeel Faqhi är enligt oss en av de bästa ståuppkomikerna som vågar ifrågasätta och problematisera aktuella fenomen. Han är en god förebild genom att lyfta jobbiga frågor och belysa dem genom konstformen komedi. 

Jessika Ekman är en föreläsare och terapeut som har en egen podd som heter "Sjuk i huvudet" som behandlar psykisk ohälsa och självkänsla. Hon lyfter fram problematiken med att psykisk ohälsa inte anses vara en "riktig" sjukdom och vad detta ger för konsekvenser, både för individer och på samhället i stort. På så sätt är hon en god förebild. 

Eleverna kommer under detta Storyline att boka in en intervju med deras förebilder för att sedan göra en muntlig redovisning för hela skolan den 27/4 i dramasalen. 

Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden