Psykologigymnasiet - Stockholm

Psykologigymnasiet Blogg

Publicerad: 2018-02-02
Tusen tack alla fantastiska besökare. Extra stor tack till våra underbara och framgångsrika lärare som gör oss till en av de bästa skolorna!

Tack även till våra elever som alltid levererar??????????

Permalink

Publicerad: 2018-01-25
Vår alldeles egna Karin Börjesson hade in-house learning om GRIT på dagens konferens! GRIT är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång i bland annat skolan. GRIT kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar inte om talang eller intelligens utan om ansträngning. Den som anstränger sig är också den som kommer att uppnå målen, enligt GRIT. Oavsett styrkor eller svårigheter, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Det slog oss att det är så här vi jobbar på Psykologigymnasiet! Vi ställer höga krav för att vi har höga förväntningar på våra elever! Vi ger feedback och feedforward så att eleven kan utveckla och öka sin förståelse. Vi ser inte elevens svårigheter som hinder, utan tror att övning ger färdighet, om eleven har svårigheter så behöver hen öva ännu mera och då är vi där för att stötta eleven!


Permalink

Publicerad: 2018-01-10
Studiebesök på Forum för levande historia

Idag var våra elever på studiebesök på Forum för levande historia och fick ta del av utställningen "Propaganda" Utställningen "Propaganda" handlar om hur vi människor påverkas av propagandas mekanismer. Syftet med att ta del av just denna utställning är att medveten göra eleverna i det informationsflöde vi människor befinner oss i och vikten av att vara källkritisk just med anledning av detta. Även om informationsflödet ger oss möjligheter och ökar vår kunskap och förståelse så ställer det också helt andra krav på oss idag än tidigare. Många av ungdomarna använder sig av och är ute i många olika sociala medier och därför är det oerhört viktigt att få de att förstå vikten av att kunna tänka kritiskt. 


Permalink

Publicerad: 2018-01-09
Välgörenhetsdag på Psykologigymnasiet

Vad är bättre än att börja terminen med välgörenhet och hjälpa någon som är i behov av hjälp och stöd! Idag var våra ungdomar riktiga världsförbättrare. De samlade in donationer till organisationen VÅRA BARN. VÅRA BARN jobbar ideellt med att hjälpa föräldralösa barn med funktionsvariation i Bosnien & Hercegovina. Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden