Psykologigymnasiet - Stockholm

Psykologigymnasiet Blogg

Publicerad: 2018-01-01 Psykologigymnasiet önskar alla ett riktigt gott slut och god fortsättning! Det har varit ett väldigt bra år med fokus på utveckling och förädling. Den givande och varierade undervisningen i form av föreläsningar, studiebesök, seminariediskussioner, casemetodik och andra typer av aktivtlärande har gett goda elev resultat. Året har präglats av såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för våra elever. All undervisning har haft en röd tråd med skolans vision och strävansmål, att förbereda eleverna till högre studier. Detta bland annat genom att träna eleven på att ta eget ansvar, vara självständig och vara källkritiskt. Vidare har vikten av att  använda ett kunskapsrelaterat språk i både tal och skrift har varit ytterligare en huvuduppgift och eleverna har drillats i akademiskt skrivande. 

Selma har trots sin korta tid på Psykologigymnasiet gjort en god utveckling. Det finns ett stort intresse i att utvecklas vilket märktes, inte minst, under måluppfyllelsedagarna. Eleverna har visat att de tagit till sig av den formativa feedback de fått av lärarna. Den tid lärarna lägger ner på formativ bedömning visar sig i elevernas förbättrade resultat. Heja er Selma och fortsätt så här!

Leonardo har vuxit, både på individ- men även på gruppnivå. Många har förstått vikten av att lägga ner tid på studierna och trots den skoltrötthet som är vanlig i årskurs 2 hittar ändå majoriteten av Leonardo motivation och nytta med skolarbetet. Detta är, enligt mig, ett resultat av elevernas mognad och lärarnas kompetens. Bra kämpat och kämpa vidare, vi har stor tillit till er och er förmåga! 

Malala har gjort en alldeles egen utveckling. Med väldigt god närvaro, motivation, engagemang och självständighet lever de verkligen upp till att vara förebilder för de yngre skolkamraterna. Det är väldigt givande diskussioner och analyser som görs på lektionerna. Allt svett och tårar bakom hårt arbete med skoluppgifterna har gett frukt och nu är de nära mållinjen. 

Våra språkelever gör enorma framsteg för varje dag som går. Några av de har lärt sig att läsa och skriva hos oss medan andra har kunnat få betyg i vissa ämnen. Det är en spännande och känslosam resa vi gör tillsammans. Det händer en hel del för dessa ungdomar och många försöker överleva dagen. Jag känner att Psykologigymnasiet inte bara är en skola utan ett andra hem som ger trygghet och stabilitet för ungdomarna i det stormiga som många befinner sig i. Jag är evigt tacksam för mina fantastiska lärare som lägger ner sin själ och hjärta i det de gör för dessa ungdomar! 

Som rektor känner jag en enorm stolthet över mina kompetenta lärare som lyckas ännu en gång med att engagera och motivera eleverna till att bli det bästa de kan. Att hela kollegiet består av och besitter den profession och kompetens som mina lärare besitter måste vara få rektorer förunnat! Jag vill passa på och tacka alla mina lärare och elever för den fantastiska insats de gör, var och en. Att klockan slagit 18:00 och eleverna sitter kvar för att jobba med skolarbeten är ett kvitto på en framgångsrik skola med framgångsrika lärare och framgångsrika elever! Jag känner en enorm lycka av att arbeta just med er och ser fram emot ytterligare ett år som ska präglas av kunskap och utveckling. Tack!

/Rektor, Inan Senturk

  

Permalink

Publicerad: 2017-12-11
Måndagen den 27 november var Selma (våra ettor) på studiebesök i Masjid Aysha moskén på Torsgatan. Vi fick träffa en Imam som berättade om islam och hur livet som en muslim skulle kunna se ut. Det som var väldigt intressant var imamens förhållningssätt till islam. Han var nämligen väldigt noga med att lyfta fram vikten av tolkning när det kommer till religioner och därmed även islam som religion. Imamen lyckades förmedla att islam inte är svart eller vitt. Enligt imamen behövde islam och övriga religioner anpassa sig till samhällsutvecklingen. Detta togs emot väldigt bra av eleverna som var väldigt aktiva under besöket. Efter två timmar när besöket redan hade dragit över tiden ville samtliga elever stanna kvar och ta del av en bön för att sedan ställa ytterligare fler frågor till imamen, ett kvitto på lyckad studiebesök.


Måndagen den 4 december var det åter dags för ett studiebesök. Denna gång till Sankta Eugenia katolska församling på Kungsträdgården. Vi möttes upp av två diakoner och delade upp klassen i två grupper. Vi fick en guidad tur i kyrkan för att sedan samlas i ett bönerum. Diakonen  började med att berättade om hans andliga resa. Han hade själv inte vuxit upp inom katolska kyrkan vilket eleverna tyckte var väldigt intressant. Eleverna fick ställa frågor som de förberett och diakonen svarade och det blev väldigt intressanta diskussioner. 


Måndagen den 11 december besökte vi Synagogan vid Kungsträdgården. Synagogan var väldigt vacker och besöket var givande. Som vanligt ställde eleverna bra och relevanta frågor som skapade spännande och lärorika diskussioner. Eleverna fick gå fram till altaret för att titta bakom arken där Torahrullarna förvaras.  

 Permalink

Publicerad: 2017-11-19

Syftet med detta storyline är att undersöka FN utifrån två perspektiv. För det första vilka möjligheter FN utgör i arbetet för fred och mänskliga rättigheter och för det andra vilka begränsningar som finns. Vi kommer att utgå från Rwanda som ett case och börjar därför med att se filmen Hotel Rwanda. Ni kommer att få analysera FN:s roll i denna konflikt som ägde rum 1994. Därefter bygger vi på våra kunskaper om FN genom ett FN-rollspel som kommer pågå fram till och med avslutningen i Generalförsamlingen (Solnas kommunfullmäktigesal) fredagen den 17 november.

Det har varit väldigt givande och lärorika två veckor. Det har bjudits på interna och externa föreläsningar. Vi har fått besök av sakkunniga politiker. Eleverna har delats in i femton grupper där varje grupp har representerat ett medlemsland. De har diskuterat, skrivit policy-papers och resolutioner. Innan Generalförsamlingen samlades i Kommunfullmäktigesalen i Solna för att lägga fram resolutioner hans det även med en matkulturdag! Ett riktigt lyckat och uppskattat storyline!

Permalink

Publicerad: 2017-11-04 Innan höstlovet var det äntligen tid för lite fest. Elevkåren anordnade en Halloween-fest med aktiviteter, dans och tävlingar. Här kommer några bilder från den kvällen!

      

Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden