Psykologigymnasiet - Stockholm


Elev- och kunskapssyn

Vår  elevsyn utgår från att alla kan och vill lära sig och att lärande sker i görandet. Vi  har en stark tro på Dig och Din förmåga och vi är övertygade över att Du kommer att vara  aktiv i din inlärning. Vi tror att lärande sker i relation till och i mötet med andra, relationen med och samspelet mellan Dig och Dina lärare är det viktigaste redskapet vi har. Psykologigymnasiet anser att lärande sker när Du tillsammans med Dina klasskompisar ingår i ett samspel där inlärning sker genom aktivtlärande.  

 

På samma sätt som det medvetna valet av aktivtlärande  har vi även gjort ett medvetet valt av bedömningsform, nämligen formativ bedömning.  Formativ bedömning är en kontinuerlig bedömningsprocess, detta innebär att vi kommer att ge dig feedback på det du gör för att utveckla din förståelse och dina tanke kvalitéer. Var är du nu i ditt arbete, hur tänker du gå vidare, när tänker du gå vidare är formativa frågor som kommer att vara en röd tråd i ditt tillvägagångssätt. Det är därför viktigt att du tar till dig den feedback som lärarna ger dig. Alla dina skolarbeten kommer du att göra via drive på google.

 

Mentorstid

Mentorstiden är schemalagd en timme varje vecka, ett möte mellan elever och huvudmentor. Här tas de gemensamma frågor upp som rör klassen och studierna, men det är också under denna timme som mentor fångar och  följer upp dig och dina studier. Du får hjälp med bland annat studieteknik och planering av kommande vecka.

Lokalerna - en av många faktorer till god miljö för lärande

När man kliver in på Psykologigymnasiet blir en varm i hjärtat. Inredningen är estetiskt tilltalande och där finns massa vackra möbler och färgglada detaljer.  Detta är inte en slump utan det finns en tanke bakom detta sätt att möblera. Vi tror nämligen att inlärning påverkas av den fysiska miljön och därav den vikten av att satsa på att skapa rätta förutsättningar för lärande.  Vidare tror vi att denna varma känsla också förstärker vi-känslan. Nedan följer ett citat från en av våra ungdomar:

"När jag tog mitt första steg genom dörren kände jag att detta är det bästa som har hänt mig!Det var ju bara första dagen! Så ni kan ju tänka er hur jag känner mig efter 1 år och 2 månader. Psykologigymnasiet är inte lik de andra skolorna, min skola har det där lilla extra. Vi är en familjär skola, man känner alla och alla, man känner sig välkommen varje dag man kommer till skolan, man känner glädjen att få vara med alla kamrater och inte bara det utan att ha lusten att studera! Så pass duktiga lärare och så otrolig härlig stämning"

 

Våra Pedagoger

Psykologigymnasiet har förmånen att ha väldigt kompetenta pedagoger som inte bara är väldigt kunniga i sina ämnen men som också verkligen brinner för lärande. Deras förmåga att skapa goda professionella relationer till eleverna har varit väldigt framgångsrikt. Eleverna har stort förtroende för pedagogerna och på utvärderingarna som görs efter varje kurs lovordar elever pedagogerna. Pedagogernas närvaro för att skapa och ge de förutsättningar som krävs för att motivera, driva och inspirera eleverna mot skolans mål har varit en av de största framgångsfaktorerna. Att ständigt utmana eleverna och leda de till utveckling och förädling är något som präglar alla pedagogers arbetssätt och som visas i de goda elevresultaten. 

 

Pedagogernas förmåga att nå eleverna och ställa krav på eleverna och deras förmågor har varit väldigt omtyckt av eleverna.

 

Det är ett väldigt kompetent kollegium som arbetar väldigt ämnesintegrerat och är i framkant vad det gäller kollegialt lärande. Det råder en transparens och enighet som skapar trygghet och studiero.

Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden