Psykologigymnasiet - Stockholm

Jeremy Becker

Jeremy Becker är lärare i engelska. Jeremy undervisar engelska 5, 6 och 7. Jeremy undervisar även svenska och engelska på språkintroduktionsprogrammet. 

Jeremy är mentor för Tellus och för de nya ettorna tillsammans med Gertie Hammarberg Tersmeden.

Om du vill komma i kontakt med Jeremy Becker kan du mejla på: 


Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden