Psykologigymnasiet - Stockholm

Psykologigymnasiets Mål & Prioriteringar


Vår vision och vårt mål för skolverksamheten är att arbeta så att vi  åstadkommer den bästa skolan någonsin.  En framgångsrik skola med framgångsrika pedagoger och elever. En skola där varje individ utmanas till att utvecklas såväl personligt som  kunskapsmässigt. Vi vill göra skillnad för var och en av våra elever och fostra de inte bara till goda medborgare utan även till världsförbättrare som aktivt deltar i samhället.  För att uppnå vår vision och mål har vi utarbetat ett systematiskt arbetssätt. 

 • Varje termin startar med en gemensam kickoff-vecka och avslutas med en gemensam kickdown-vecka. 
 • Varje klass får ett eget namn, efter en världsförbättrare.
 • Varje klass har sitt eget hemklassrum. 
 • Vi har gemensamma raster.
 • Gemensamma ordning- och trivselregler.
 • Skyddsänglar - antimobbningsteam som agerar faddrar.
 • Välgörenhetsarbete (klädbytardag, insamling med mera)
 • Systematiskt arbetssätt av mentorstiden för att följa upp elevens studieplan och resultat.
 • Systematiskt arbete med likabehandlingsplanen.
 • Aktivtlärande - undervisningen planeras så att eleven kommer att vara aktiv och delaktig. Med pedagogiska verktyg som rollspel, värderingsövningar och forumspel.
 • Verklighetsförankrad arbetssätt - mycket anknytning till forskning, studiebesök, externa föreläsare från universitet 
 • Tvärvetenskapligt arbete - en röd tråd genom hela läsåret.
 • Varierad undervisning.
 • Kompetenta lärare.
 • Aktiv och närvarande skolledare.
 • Aktiv och närvarande specialpedagog.
 • Aktiv och närvarande pedagoger.
 • Aktiv och närvarande elevhälsa.
 • Storyline.

Vår vision är således att genom kunskap och kompetens skapa och forma morgondagens generation till ansvarsfulla individer som vågar tänka normkritiskt och ifrågasätta de rådande normen. Individer som bryr sig om varandra och det gemensamma, individer som känner att de har en viktig roll i samhället. Vi vill införliva en känsla för det deliberativa samhället hos våra ungdomar. 

Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden