Psykologigymnasiet - Stockholm

Poängplaner för Psykologigymnasiet

Poängplanen för nationell variant Samhällsprogram med beteendeinriktning:

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

eller


Svenska som andra språk 1

100 p

Svenska som andra språk 2

100 p

Svenska som andra språk 3

100 p

Programgemensamma karaktärsämnen

300 p

Filosofi 1

50 p

Psykologi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Inriktningar

450 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p


Programfördjupningar


300 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Samhällskunskap 3

100 p

Sam.vetenskaplig specialisering - Kriminologi

100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Totalt antal poäng

2500 p


Poängplanen för särskild variant Samhällsprogram med beteende- och teaterinriktning:

Gymnasiegemensamma ämnen

1150

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

eller


Svenska som andra språk 1

100 p

Svenska som andra språk 2

100 p

Svenska som andra språk 3

100 p

Programgemensamma karaktärsämnen

300 p

Filosofi 1

50 p

Psykologi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Inriktningar

450 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Scenisk gestaltning 1

100 p

Scenisk gestaltning 2

100 p


Programfördjupningar


300 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Samhällskunskap 3

100 p

Scenisk gestaltning 3

100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Totalt antal poäng

2500 p


Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden