Psykologigymnasiet - Stockholm
Program vi erbjuder inför läsåret 2019-20

I höst erbjuder Psykologigymnasiet fyra olika studieförberedande program:

-
SABET - samhällsprogram med beteendeinriktning

- SABETVE - samhällsprogram med beteendeinriktning i särskild variant med teater
- SASAM - samhällsprogram med samhällsinriktning
- EKJUR - ekonomiprogram med juridikinriktningVi erbjuder även Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända. Där finns det tre olika nivåer:

- Avancerad
- Mellan
- Bas
Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden