Psykologigymnasiet - Stockholm
Program vi erbjuder inför läsåret 2020-21

I höst erbjuder Psykologigymnasiet fyra olika studieförberedande program:

-
SABET - samhällsprogram med beteendeinriktning

- SABETVE - samhällsprogram med beteendeinriktning i särskild variant med teater
- SASAM - samhällsprogram med samhällsinriktning
- EKJUR - ekonomiprogram med juridikinriktning
- IMV - introduktionsprogram som betyder att du läser Sam-beteende programmet men saknar ett ämne från grundskolan för att vara fullständigt behörig. Tanken är att du läser det ämne du saknar, tex matematik, parallellt med programmet under åk 1. Du måste skriva en bilaga för att kunna bli bedömd via gymnasieantagningen.Vi erbjuder även Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända om behov finnes. 

webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden