Psykologigymnasiet - Stockholm
Foton från Fovea

Välkommen till Öppet hus på Psykologigymnasiet


Psykologigymnasiet har öppet hus på följande tider:


Tisdag 29 januari 2019 kl 17-19 Genomfört

Torsdag 2 maj 2019 kl 10-14


Prova på dag: (anmäl att du vill delta till rektor@psykologigymnasiet.se)

Onsdag 30 januari 2019 kl 13:30-15:00


På prova-på-dagen har vi ett antal mikrolektioner i olika kurser så du som elev får en bättre uppfattning om hur det kan vara att studera på Psykologigymnasiet. Ta chansen att besöka skolan och träffa lärare, elever och rektor, se lokalerna och höra mer om hur livet med studier vid Psykologigymnasiet kan vara. Välkomna till världens bästa Psykologigymnasium. Vi är en liten, familjär och unik gymnasieskola som förbereder ungdomar som vill arbeta aktivt med människor i framtiden. Vi erbjuder våra elever utbildningar där individen utvecklas och inspireras till att tro på sig själv och utvecklar sin förmåga och förståelse genom aktivtlärande. Den starka vi-känslan som genomsyrar hela verksamheten bygger på skolans värdegrund  som syftar till att skapa inte bara goda medborgare utan även grymma världsförbättrare.


Vi vill göra skillnad på så väl individ- som på samhällsnivå.  Genom kunskap och kompetens vill vi bygga upp morgondagens generation till ansvarsfulla och självsäkra individer, vilka bryr sig om varandra och det gemensamma, individer som känner att de har en viktig roll i samhällslivet. Vi vill införliva en känsla för det deliberativa samhället hos Dig.

Din tid hos oss kommer att kännetecknas  av kunskapsutveckling, social utveckling och personlig utveckling, trygghet och studiero, diskussioner och debatter. Vi kommer att träna Dig i att tänka självständigt och normkritiskt. Du kommer och våga ifrågasätta och därmed utmana rådande normer.  Vår elevsyn utgår från att Du vill och kan lära Dig. Det är vårt uppdrag som skola att anpassa utbildningen så att den passar Dig och Dina behov och ge dig förutsättningar så att Du når de nationella målen. Vi tror att en stark gemenskap, trygghet och delaktighet motiverar och ökar Din möjlighet att uppnå målen.

Du kommer att tränas och förberedas väl inför högskolestudier. Utbildningarna är väldigt teoretiska och kräver att eleven lägger ner tid och kärlek på skolarbetet. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar mycket med att eleven tränas i att ta eget ansvar för sina studier och sin skoltid hos oss. Lektionerna är alltid lärarledda och det krävs att eleverna kommer väl förberedda till lektionerna. Vi trycker väldigt mycket på att det är högskoleförberedande och de elever som tar till sig av skolans metoder och lärarnas feedback får en gedigen grund i psykologi/juridik och samhällskunskap för fortsatta högskolestudier. Det här är bra grunder att ha med sig då du vill läsa vidare till exempelvis psykolog, jurist, polis, socionom, journalist eller lärare.

 

 

Psykologi betyder läran om själen…

 

Psykologigymnasiet passar elever som är intresserade av, och vill förstå hur vi människor fungerar tankemässigt, emotionellt och socialt. Utbildningen i psykologi syftar till att öka medvetenheten om hur vi människor påverkar och påverkas av vår omgivning samt hur vi utvecklar förståelse i frågor som rör mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv.

 

Vi är glada och stolta över att Psykologigymnasiet slår upp dörrarna för ännu en ny generation ungdomar och erbjuder dem den bästa utbildningen någonsin.

 

Välkommen till de tre bästa åren i ditt liv!


Om du är intresserad av en prova-på-dag, kontakta rektor för att bestämma lämplig dag och tid.Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden