Psykologigymnasiet - Stockholm
Foton från Fovea

Välkommen till Psykologigymnasiet!Visste du att:

  • Vi har sambeteende-programmet med kriminologiprofil 
  • Vi har ekonomi juridik-programmet med kriminologiprofil             
  • Vi har sambeteende-programmet med teaterinriktning          
  • Vi har ca 85% legitimerade lärare (rikssnittet är 70%)              
  • Du läser psykologi under alla dina tre år hos oss                         

Öppet Hus på Psykologigymnasiet 


v. 17, torsdagen den 28/4 mellan klockan 10.00-14.00 har vi öppet hus på skolan. Den här dagen är ni är välkomna att besöka oss på lektionerna för att få ta del av hur det är att gå på Psykologigymnasiet. 

Anmälan görs till: rektor@psykologigymnasiet.se. Skriv namn och vilken tid mellan klockan 10.00-14.00 som ni önskar besöka oss.

Varmt välkomna!


Klicka här för Digitalt Öppet hus på Psykologigymnasiet!

Klicka här för presentation av personal på Psykologigymnasiet!

Klicka här för elevfilm Psykologigymnasiet!

Klicka här för rundvandring på Psykologigymnasiet!


Sök till oss på www.gymnasieantagningen.storsthlm.se


Vi kan ta emot dig på en VIP-visning av skolan. Vill du ha en enskild visning så bokar du det med rektor Ulrika Trapp: rektor@psykologigymnasiet.se [ah1]


Psykologigymnasiet är en liten, familjär och unik gymnasieskola som förbereder ungdomar som vill arbeta aktivt med människor i framtiden. Vi erbjuder våra elever utbildningar där individen utvecklas och inspireras till att tro på sig själv och utvecklar sin förmåga och förståelse genom aktivt lärande. Den starka vi-känslan som genomsyrar hela verksamheten bygger på skolans värdegrund  som syftar till att skapa inte bara goda medborgare utan även världsförbättrare.


Vi vill göra skillnad på så väl individ- som på samhällsnivå.  Genom kunskap och kompetens vill vi bygga upp morgondagens generation till ansvarsfulla och självsäkra individer, vilka bryr sig om varandra och det gemensamma, individer som känner att de har en viktig roll i samhällslivet. Vi vill införliva en känsla för det deliberativa samhället hos dig.

Din tid hos oss kommer att kännetecknas  av kunskapsutveckling, social utveckling och personlig utveckling, trygghet och studiero, diskussioner och debatter. Vi kommer att träna dig i att tänka självständigt och normkritiskt. Du kommer och våga ifrågasätta och därmed utmana rådande normer.  Vår elevsyn utgår från att du vill och kan lära dig. Det är vårt uppdrag som skola att anpassa utbildningen så att den passar dig och dina behov och ge dig förutsättningar så att du når de nationella målen. Vi tror att en stark gemenskap, trygghet och delaktighet motiverar och ökar Din möjlighet att uppnå målen.

Du kommer att tränas och förberedas väl inför högskolestudier. Utbildningarna är väldigt teoretiska och kräver att eleven lägger ner tid och kärlek på skolarbetet. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar mycket med att eleven tränas i att ta eget ansvar för sina studier och sin skoltid hos oss. Lektionerna är alltid lärarledda och det krävs att eleverna kommer väl förberedda till lektionerna. Vi trycker väldigt mycket på att det är högskoleförberedande och de elever som tar till sig av skolans metoder och lärarnas feedback får en gedigen grund i psykologi/juridik och samhällskunskap för fortsatta högskolestudier. Det här är bra kunskaper att ha med sig om du vill bli psykolog, jurist, polis, socionom, journalist eller lärare.

 

 

Psykologi betyder läran om själen…

 

Psykologigymnasiet passar elever som är intresserade av, och vill förstå hur vi människor fungerar tankemässigt, emotionellt och socialt. Utbildningen i psykologi syftar till att öka medvetenheten om hur vi människor påverkar och påverkas av vår omgivning samt hur vi utvecklar förståelse i frågor som rör mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv.

 

Vi är glada och stolta över att Psykologigymnasiet har öppna dörrar för ännu en ny generation ungdomar och erbjuder dem den bästa utbildningen någonsin.

 

Välkommen till de tre bästa åren i ditt liv!


Om du är intresserad av en prova-på-dag utöver den vi redan har så kontakta rektor för att bestämma lämplig dag och tid.
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden