En skola för dig?

Psykologigymnasiet, en skola för dig?

Psykologigymnasiet vänder sig till dig som vill lära dig allt om människans tankar, beteende och känslor. Varför beter vi oss som vi gör? Vad är kriminologi? Varför blir man psykopat? Varför existerar fattigdom, barnsoldater och barnprostitution i världen? Vilken värld vill du ha? Som elev hos oss ska du vara nyfiken, kunna ta ansvar och tycka om att studera. Vidare ska du vara intresserad av hur människan och världen fungerar.

Psykologigymnasiet erbjuder elever utbildning där individen utvecklas och inspireras till att tro på sig själv och utveckla sina förmågor och kunskaper genom bland annat inlevelsepedagogik metoder (case, rollspel, värderingsövningar, forumspel). Genom detta ska eleverna i framtiden kunna ta för sig och bidras till en bättre värld, att verka som världsförbättrare. Till höst erbjuder Psykologigymnasiet fyra program: ett sambeteende program med kriminologiprofil, ett sambeteende program särskild variant med teater, ett ekonomijuridik program och ett samsam program med internationell profil.

Hur många punkter passar in på dig?

 • Vill du veta mer om varför man begår brott?
 • Vill du veta mer om Kriminologi?
 • Vill du lära dig mer om hur samhället och världen fungerar?
 • Vill du läsa psykologi och/eller juridik?
 • Vill du lära genom drama och rollspel?
 • Vill du förbereda dig för högre studier på universitetet?
 • Vill du gå i en liten familjär skola?
 • Vill du gå i en skola med tydliga spelregler?
 • Vill du gå i en skola som har undervisningen som sker i blockläsningsform, med ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilket styr bort från håltimmar?
 • Vill du gå i en skola där du som elev har ett hemklassrum?
 • Vill du gå i en skola där vi har kickoff vid terminsstart och kickdown i slutet av varje termin?
 • Vill du under din utbildning ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras och efterföljs under din studietid, vilken utgår från tre områden; din kunskapsutveckling, din sociala kompetens och din personliga utveckling?
 • Vill du gå i en skola som har målsättningen att arbeta med välutbildade och behöriga gymnasielärare, för att säkra kvalitén i undervisningen?
 • Vill du gå i en skola som har ett mysigt Café Freud att slappna av och umgås i?
 • Vill du gå i en skola som ligger i Solna?

Svarade du Ja på några av ovan frågor så kan Psykologigymnasiet vara ett intressant alternativ för dig!

Arbetssätten och livet på Psykologigymnasiet lär dig tänka i nya banor!

Du får möjlighet att under några veckor varje läsår arbeta i projektform, där flera ämnen i skolan samordnas i olika rollspel, så som i exempelvis ett mordrättegångsspel med fokus på kriminologi. Här arbetar vi tillsammans utifrån en ramberättelse för att nå de olika kunskapsmålen. I detta spel får varje elev en varsin roll som ska drivas framåt…spännande! Detta ger dig ökad förståelse och sammanhang i det du lär dig, vilket ökar ditt självförtroende och ökar din empati.

I åk 3 får alla elever åka på en intressant studieresa. Vi har tidigare besökt Riga, där besöker vi bland annat ett barnhem och en ungdomsvårdsanstalt.

Som elev på vår skola kommer du att studera i en liten familjär skola med tydliga spelregler för att ge dig ökad känsla av trygghet och samhörighet. Undervisningen sker i blockläsning vilket styr bort från håltimmar. Du som elev har hemklassrum. Vi börjar varje termin med en rolig kick-off vid och avslutar med en kick-down i slutet av varje termin för att jobba med teamkänslan på skolan. Målsättningen för Psykologigymnasiet är att arbetat med legitimerade gymnasielärare, för att säkra kvaliteten i din utbildning. Skolans arbetssätt ger ökad förståelse och sammanhang i det du lär dig, vilket ökar ditt självförtroende och ökar din empati.

Vill du bli psykolog, kriminolog, jurist, lärare, polis, journalist eller socionom eller ha något annat yrke där du arbetar aktivt med människor i framtiden? Låt oss förbereda dig för dina högskolestudier! Vilket yrke du än väljer har du alltid användning av att förstå dig själv och din omgivning, hos oss får du den grunden.