SchoolSoft

Om Schoolsoft

Vi har valt att samarbeta med SchoolSoft eftersom vi vill att elever och föräldrar på ett enkelt sätt ska kunna få en överblick på elevens utveckling.

SchoolSoft har tagit fram en modern webbaserad lösning som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag, har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.

I SchoolSoft har du som elev och förälder tillgång till bland annat:

Lektionsplanering, Provschema och Resultat

Du ser lärarens planering för dina lektioner. I provschemat kan du se prov, läxor och inlämningsuppgifter. När läraren har redovisat resultat på ett prov eller en uppgift kan du se det i SchoolSoft.

Närvarorapportering och Sjukanmälan

När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder kan du enkelt sjukanmäla ditt barn. Myndiga elever kan sjukanmäla sig själva.

Betyg och omdömen

Ni får tillgång till elevens betyg och inför utvecklingssamtalen finns elevens omdömen i olika ämnen samlade i SchoolSoft.

Aktiviteter och Nyheter

Du finner information om lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten m.m. i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig. Nu slipper du ha kylskåpet fullt av papperslappar.

Utskrifter

Det mesta av dokumentation, information, scheman mm kan skrivas ut om man så önskar.
 
För mer information om SchoolSoft besök gärna deras hemsida.

Logga in på SchoolSoft