Samhällsprogram med inriktning samhällskunskap- internationell profil

Är du intresserad av samhälle och världen? Då ska du läsa hos oss!
Dina studier i samhällskunskap ger dig kunskaper inom en rad områden: svensk- och utrikespolitik, samhällsekonomi, lag och rätt, mänskliga rättigheter och mycket mer. Du läser även kursen internationella relationer som ger en global förståelse.
På Psykologigymnasiet läser eleven den nationella varianten av Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning. Dina studier i samhällsvetenskap ger dig kunskaper inom en rad områden: svensk inrikes- och utrikespolitik, samhällsekonomi, lag och rätt, mänskliga rättigheter och mycket mer. Du läser även kursen internationella relationer som ger dig en global förståelse. Programmet innefattar som sig bör de åtta gymnasiegemensamma ämnena, 1150 poäng. Därutöver tillkommer karaktärs- och inriktningsämnena på 750 poäng. Till sist kommer programfördjupningsämnen och individuellt val på totalt 600 poäng. I dessa ingår kursen Gymnasiearbete på 100 poäng. Läs mer under Poängplaner.