Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för lärande

Elev- och kunskapssyn

Vår elevsyn utgår från att alla kan och vill lära sig och att lärande sker i görandet. Vi har en stark tro på dig och din förmåga och vi är övertygade över att du kommer att vara aktiv i din inlärning. Vi tror att lärande sker i relation till och i mötet med andra, relationen med och samspelet mellan dig och dina lärare är det viktigaste redskapet vi har. Psykologigymnasiet anser att lärande sker när du tillsammans med dina klasskompisar ingår i ett samspel där inlärning sker genom aktivt lärande och inlevelsepedagogik.

På samma sätt som det medvetna valet av aktivt lärande jobbar vi med formativ bedömning, vilket är en kontinuerlig bedömningsprocess. Det innebär att vi kommer att ge dig feedback på det du gör för att utveckla din förståelse och dina tanke kvalitéer. Var är du nu i ditt arbete, hur tänker du gå vidare, när tänker du gå vidare är formativa frågor som kommer att vara en röd tråd i ditt tillvägagångssätt. Det är därför viktigt att du tar till dig den feedback som lärarna ger dig.

Mentorstid

Mentorstiden är schemalagd en timme varje vecka, ett möte mellan elever och mentor. Här tas de gemensamma frågor upp som rör klassen och studierna, men det är också under denna timme som mentor fångar och följer upp dig och dina studier. Du får hjälp med bland annat studieteknik och planering av kommande vecka.

Lokalerna - en av många faktorer till god miljö för lärande

När man kliver in på Psykologigymnasiet blir en varm i hjärtat. Inredningen är estetiskt tilltalande. Vidare tror vi att denna varma känsla också förstärker vi-känslan. Nedan följer ett citat från en av våra ungdomar:

“När jag tog mitt första steg genom dörren kände jag att detta är det bästa som har hänt mig! Det var ju bara första dagen! Så ni kan ju tänka er hur jag känner mig efter 1 år och 2 månader. Psykologigymnasiet är inte lik de andra skolorna, min skola har det där lilla extra. Vi är en familjär skola, man känner allt och alla, man känner sig välkommen varje dag man kommer till skolan, man känner glädjen att få vara med alla kamrater och inte bara det utan att ha lusten att studera! Så pass duktiga lärare och så otrolig härlig stämning”

Våra lärare

Psykologigymnasiet har förmånen att ha väldigt kompetenta lärare som inte bara är legitimerade i sina ämnen utan som också brinner för lärande.

Det är ett kompetent kollegium som trivs tillsammans och arbetar ständigt med att förnya och vässa sina pedagogiska verktyg. Det råder en transparens och enighet som skapar trygghet och studiero.