Mål & prioriteringar

Psykologigymnasiets mål & prioriteringar

Vår vision och vårt mål för skolverksamheten är att arbeta så att vi åstadkommer den bästa skolan någonsin. En framgångsrik skola med framgångsrika pedagoger och elever. En skola där varje individ utmanas till att utvecklas såväl personligt som kunskapsmässigt. Vi vill göra skillnad för var och en av våra elever och fostra de inte bara till goda medborgare utan även till världsförbättrare som aktivt deltar i samhället. För att uppnå vår vision och mål har vi utarbetat ett systematiskt arbetssätt:
 • Varje termin startar med en gemensam kickoff-vecka och avslutas med kickdown-dagar. 
 • Varje klass får ett eget namn, efter en världsförbättrare.
 • Varje klass har sitt eget hemklassrum. 
 • Vi har gemensamma raster.
 • Gemensamma ordning- och trivselregler.
 • Skyddsänglar – antimobbningsteam som agerar faddrar.
 • Välgörenhetsarbete 
 • Mentorstid för att följa upp elevens studieplan och resultat.
 • Systematiskt arbete med likabehandlingsplanen.
 • Aktivt lärande – undervisningen planeras så att eleven kommer att vara aktiv och delaktig. Med inlevelsepedagogiska verktyg som rollspel, värderingsövningar och forumspel.
 • Verklighetsförankring –  studiebesök, externa föreläsare från universitet, m.m 
 • Ämnesintegrering – en röd tråd genom hela läsåret, Storyline.
 • Varierad och differentierad undervisning.
 • Legitimerade lärare.
Vår vision är således att genom kunskap och kompetens skapa och forma morgondagens generation till ansvarsfulla individer som vågar tänka normkritiskt och ifrågasätta de rådande normen. Individer som bryr sig om varandra och det gemensamma, individer som känner att de har en viktig roll i samhället. Vi vill införliva en känsla för det deliberativa samhället hos våra ungdomar.
mål och prioriteringar