Kärnvärden

Psykologigymnasiets kärnvärden

Våra kärnvärden är:

Mångfald och inkludering

Omtanke

Högskoleförberedande

Aktivt lärande

Ämnesintegrering

Kärnvärden är oerhört viktigt för att vi ska kunna organisera och systematisera verksamheten. All personal är väl förtrogna med Psykologigymnasiets kärnvärden. Vi arbetar för att ständigt aktualisera hur vi kan arbeta för att höja graden av våra kärnvärden. Det är inte en slump att vi valt just dessa kärnvärden då de speglar vår verksamhet och våra kärnvärden är utgångspunkten för att organisera och systematisera verksamhetsarbetet, så väl pedagogiskt som organisatoriskt.

Kärnvärden