Storyline

Storyline - ämnesövergripande pedagogik

Vi tror att kunskap och ökad förståelse nås genom att skapa ett sammanhang. Därför har vi valt att arbeta med Storyline på Psykologigymnasiet. Genom ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete ges eleven möjlighet att se delarna och helheten av ett eller flera fenomen och förstå förhållandet dem emellan och kan därmed också koppla dem till sitt tidigare kunnande.

Storyline är ett arbetssätt där en arbetar tematiskt, problembaserat och ämnesintegrerat. Där eleven arbetar utifrån en berättelse och varje elev får varsin karaktär som de själva formar och utvecklar under projektet, storyn drivs till stor del framåt med hjälp av elevernas intressen, nyfikenhet och tankar. Storyline sker alltid mellan årskurser och programmen. Detta är ytterligare ett sätt att skapa forum som möjliggör att elever från olika årskurser och mellan nyanlända och övriga elever blir möjlig. Detta stärker den redan väldigt starka vi-känslan.

Vi har ett Storyline per termin. Exempel på olika Storyline projekt vi har haft på skolan:

Under "Rättegångsspelet Knutbymålet" fick eleverna olika roller i en rättegång och spela upp denna rättegång. I kriminologin och psykologin analyserade vi huruvida den åtalade borde få rättspsykiatrisk vård eller inte.

Under "Entreprenörerna" fick eleverna starta ett fiktivt företag med allt vad det innebär och redovisningen skedde inför "Draknästet".

Under "Förebilder" fick eleverna boka och träffa sina förebilder. Uppdraget gick ut på att intervjua förebilderna om bland annat vilket ansvar förebilder har. Redovisningen skedde på "Skavlan" där eleverna "var" sina förebilder som skulle ta ställning för olika samhällsfrågor.

Storyline ANDT