Tid för mösspåtagning

Publicerad: 2018-04-28Fredagen den 27 april kl: 12:00 var det återigen tid för mösspåtagning. Det är alltid blandade känslor vid tillfällen som denna. Det är känslan av glädjen för att eleverna har lyckats nå målen och är välförberedda för verkligheten som väntar de. Det är glädjande att se den framgång som lärare och elever tillsammans åstadkommit. Det är glädje och lycka att se det lyckade slutet på den resa vi startade ihop med våra elever. Det faktum att de har utvecklats inte bara kunskapsmässigt men även personligt och att det har varit just vi som har varit en del av denna utveckling är ren glädje. Trots all denna lycka över att ha varit med och format självständiga och framgångsrika ungdomar så gör det ändå ont i hjärtat att släppa iväg de, det är en sorg att inte längre få vara en del av deras utveckling.  

En fantastisk och givande föreläsning om arbets- och organisationspsykologi. Tack till Torbjörn Engelkes som höll i föreläsningen. Engelkes är arméofficer och är lärare på försvarshögskolan. Vidare forskar han på sociala identiteter och lojalitetsfenomenet i en militär kontext.

Citat från elever:

“Engelkes var väldigt kompetent och pedagogisk. Han kändes väldigt i tiden och anpassade sig till oss. Han bröt fördomarna som vi har om försvaret och soldater. Han var väldigt normkritisk!”

/ Filip Lindqvist & Victoria Sima

Publicerad: 2018-02-02

Tusen tack alla fantastiska besökare. Extra stor tack till våra underbara och framgångsrika lärare som gör oss till en av de bästa skolorna!

Tack även till våra elever som alltid levererar?????????

Publicerad: 2018-01-25

Vår alldeles egna Karin Börjesson hade in-house learning om GRIT på dagens konferens! GRIT är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång i bland annat skolan. GRIT kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar inte om talang eller intelligens utan om ansträngning. Den som anstränger sig är också den som kommer att uppnå målen, enligt GRIT. Oavsett styrkor eller svårigheter, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Det slog oss att det är så här vi jobbar på Psykologigymnasiet! Vi ställer höga krav för att vi har höga förväntningar på våra elever! Vi ger feedback och feedforward så att eleven kan utveckla och öka sin förståelse. Vi ser inte elevens svårigheter som hinder, utan tror att övning ger färdighet, om eleven har svårigheter så behöver hen öva ännu mera och då är vi där för att stötta eleven!

Sök inlägg

Kategorier

Dela inlägget