Vernissage på skolan

Publicerad: 2010-11-29

Vernissage på skolan

Tisdagen 23 november inbjöds föräldrar, släkt och vänner till Psykologigymnasiets vernissage-kväll med fika. Under kvällen fanns möjlighet att lyssna till Solna-polisen som berättade om sitt arbete samt Solna Ungdomsmottagning som förklarade vad man kan få hjälp och stöd med där. I lokalerna visades resultat från olika projekt och kurser som hållits under våren. Dessutom höll några elever i åk 1 en workshop i improteater.Publicerad: 2010-11-22

Avslutningsdag på FN-rollspelet

Torsdagen 18 november var det dags för avslutning på FN-rollspelet. Eleverna på skolan fick olika uppdrag; åk 1 fick prova på danser, åk 2 förberedde lokal mat från olika kulturer som övriga elever fick provsmaka, åk 3 stod för underhållning i form av teater från olika delar av världen. Till slut skickade varje utskott upp en ballong med en önsketanke om en förbättrad värld.


Dansinstruktioner pågår & Riverdance-gänget i djup koncentrationPublicerad: 2010-11-21

FN’s Generalförsamling på Psykologigymnasiet

Onsdagen 17 november samlades elever från Psykologigymnasiet för att inom FN-rollspelet genomföra ett möte i FN’s Generalförsamling. Under dagarna som föregått mötet har eleverna tilldelats roller som delegater från olika länder. Som dessa delegater har man kartlagt sitt land och landets inställning i olika frågor. Därefter har delegaterna arbetat i FN’s olika utskott: mänskliga rättigheter, nedrustning/säkerhet, hälsa och miljö med att ta fram resolutioner för att lösa svåra globala frågor. Under dagen i FN’s Generalförsamling presenterades ett antal resolutioner från utskotten och dessa diskuterades/debatterades flitigt under dagen för att slutligen omröstas för eller emot.& Mötet inramades av fina öppningstal och & många delegater hade lagt ner stor möda på att få till klädseln i enlighet med sitt land. Nedan är ett urval av bilder från dagen:Publicerad: 2010-11-18

FN-rollspel på Psykologigymnasiet – inledningsdag

Onsdagen den 10 november inleddes ett FN-rollspel på skolan. Efter ett inledningsanförande av spelets generalsekreterare så fick våra elever förmånen att lyssna till ett föredrag av en inbjuden talare, Jan O Karlsson, som har mångårig erfarenhet av både inrikes- och utrikespolitiskt arbete samt internationellt arbete inom EU och FN. Jan O Karlsson introducerade bakgrund och historia till FN på ett mycket intressant och underhållande sätt. FN-rollspelet pågår fram till den 18 november och eleverna kommer arbeta intensivt med olika frågor som förhoppningsvis leder fram till att nya resolutioner antas i FN’s Generalförsamling.

Sök inlägg

Kategorier

Dela inlägget